'We weten dat het er is,

maar we zien het niet' ...

Criminele uitbuiting


Onder criminele uitbuiting verstaan we dat je onder een vorm van dwang strafbare feiten pleegt. Criminele uitbuiting valt daarom in de categorie mensenhandel.


Als het gaat om jongeren horen wij vaak 'We weten dat het er is, maar we zien het niet'.

Wij zien het dagelijks...


Maar wellicht is het niet zo makkelijk om te zien als je niet weet waar je op moet letten.


Bij mensenhandel denken we al snel aan prostitutie of gedwongen arbeid, daarbij is het element van dwang vrij duidelijk, maar bij jongeren ligt het anders.


In de huidige jongerencultuur zien we een verschuiving in normbesef legaal/illegaal

Daarmee gaat ook gepaard een andere opvatting over dader- en slachtofferschap

En daarnaast zien we ook vaak een emotionele verbinding tussen 'het slachtoffer' en de 'dader'.


Gevolg is dat jongeren er niet over willen praten of de gebeurtenissen zo anders ervaren dat wat er nu feitelijk is gebeurd, moeilijk is om te achterhalen.


Dit maakt signalering en hulpverlening moeilijk.
Voor professionals;

we weten dat het er is, maar we zien het niet...

'We weten dat het er is, maar we zien het niet...'


Wij 'zien' het dagelijks, jongeren die meegaan in, geen nee durven zeggen tegen, zich niet herkennen in de terminologie dader/slachtoffer, niet weten dat, hoe of waar ze hulp kunnen vragen.


Steeds meer jongeren raken zo al jong verstrikt in de criminaliteit waarbij kleine dingetjes uiteindelijk kunnen leiden tot grote consequenties.

Naast wat jongeren zelf vertellen, zijn er toch een hoop 'tekenen aan de wand'.

Wat zijn die tekenen en hoe kun je daar op inspelen?

We geven regelmatig training of uitleg over dit onderwerp.


Daarin bekijken we criminele uitbuiting vanuit de visie van jongeren.


Hoe kijken zij aan tegen legaal/ illegaal, dader/ slachtoffer maar vooral hoe kom je er nu achter wat er daadwerkelijk is gebeurd? En wat zet je dan in?

Voor jongeren

Om jongeren bewust te maken van gevaren van vriendendiensten of kleine dingen doen... hebben we een aantal serious games ontwikkeld.

We spelen die met jongeren op scholen en in instellingen in het kader van bewustwording en preventie.

Klik op de button voor meer informatie.