STRDR.  Academy

deskundig door ervaring

STRDR. Academy


STRDR. Academy; Preventie en perspectief

Kwetsbare jongeren belanden steeds meer, blijvend, aan de zijlijn. De arbeidsmarkt vraagt een steeds meer ondernemende houding en de opkomst van de 'straatcultuur' zorgt voor een steeds groter wordende kloof tussen de reguliere maatschappij en deze doelgroep.


Deskundigheid en ervaring

Binnen de STRDR. Academy combineren we onze deskundigheid en eigen ervaring met criminaliteit en 'de straat'.

  • Voor professionals in workshops en training om beter de aansluiting te vinden met een veranderende jongerencultuur. 
  • Voor jongeren in programma's op het vlak van criminaliteitspreventie en/of perspectief.

Voor professionals

DE MINDSET VAN 'DE STRAAT'


Waar je vroeger kon spreken van straatcultuur bij jongeren in achterstandswijken van de grote steden, zien we een steeds groter wordende groep jongeren die zich hierdoor aangetrokken voelt.

Mede door digitalisering van media en muziek wordt de lifestyle snel verspreid en ’de mores van de straat’ geldt zo langzamerhand niet meer alleen voor jongeren die ’overleven’ op straat maar voor een veel grotere groep.

Voor professionals is het soms lastig te begrijpen wat deze jongeren nu beweegt.

Om een betere aansluiting te kunnen vinden, bieden we een aantal korte workshops/ trainingen aan die ingaan op de verschillende onderdelen die de mindset van de straat maken.


DE MINDSET VAN DE STRAAT


1. STRAATCULTUUR

Wat is dat eigenlijk? We bespreken taal, kleding maar vooral ook gedrag...

2. ETIQUETTE VAN DE STRAAT

Iedere cultuur heeft naast taal ook omgangsvormen, wil je met deze jongeren omgaan zul je ook de etiquette moeten weten

3. MONEY IS EEN MINDFUCK

Het hoe en waarom van het snelle geld; de verschuiving legaal en illegaal

4. SIGNALERING

Praktische tools voor professionals om signalen te herkennen, te duiden en om in te grijpen

PRAKTISCHE INFORMATIE

De workshops duren ca 2,5 uur,

2 trainers, zowel on- als offline,Bij andere aantallen, neem contact met ons op voor een op maat gemaakte, vrijblijvende, offerte.Alle 4 onderdelen kunnen worden gecombineerd in een training van ca 6 uur, neem ook hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

Voor jongeren op de groep of in de klas

Strijden of snitchen? Oftewel SOS... Steeds meer jongeren zijn actief op straat, maar wat met kleine, misschien wel onschuldig lijkende activiteiten begint, kan eindigen met grote consequenties, en daar weten wij alles van...


Vorig jaar hebben we voorlichting gegeven aan honderden jongeren en professionals waarin we onze ervaringen hebben gedeeld. Hoewel we daar positieve reacties op hebben gekregen, zijn wij ervan overtuigd dat als we echt iets aan preventie willen doen een uurtje niet voldoende is. We raken jongeren aan en zijn dan weer weg... Daarom hebben we programma's ontwikkeld die uitgaan van meer aanwezigheid; lessen die niet alleen maar gaan over onze ervaringen maar veel meer de diepte ingaan met interactie over het hoe en waarom van keuzes maken als jongere in deze tijd. Door het inzetten van verschillende werk- en spelvormen creeren we een laagdrempelig interactief programma dat aansluit bij de ervaring en belevingswereld van jongeren.


Omdat we zelf zijn geweest waar veel jongeren nu zijn kunnen we zo van onze ervaring deskundigheid maken en echt bijdragen aan preventie.


1. 4 STAPPEN PROGRAMMA

Dit programma bestaat uit 4 bijeenkomsten, in iedere bijeenkomst staat 1 van de onderstaande vragen centraal;


1. wat weet jij?

wat is de wet? wat is legaal en illegaal? wanneer ben je strafbaar? wat gebeurt er als je wordt opgepakt? wat voor gevolgen kan dat hebben op korte maar ook op lange termijn?


2. wat vind jij?

in hoeverre bepaal jij zelf hoe je ergens tegen aan kijkt? hoe word jij beinvloed door mensen om je heen, door wat je in de media ziet of in de muziek?


3. wat doe jij?

als er wat voorbij komt, wat doe jij dan? kies je voor geld of voor je toekomst? maar ook snitchen is op dit moment een hot item, waar vroeger een snitch iemand was die zijn mededader verraadt bij de politie, wordt nu iedereen die ergens wat van zegt als snitch bestempeld, en dat heeft hele vervelende gevolgen. zo horen wij dat veel jongeren die ingezet zijn in de criminaliteit geen aangifte meer durven te doen uit angst voor represailles


4. wie wil jij zijn?

Het programma leidt uiteindelijk naar de vraag wie ben jij en wie wil jij zijn? korte termijn perspectief inruilen voor een goede toekomst op de lange termijn. leer van onze ervaringen en maak niet dezelfde keuzes...


De duur van iedere bijeenkomst bedraagt ca 1 uur, voor klassen of groepen te boeken

2. SERIOUS GAMES

Vanuit STRDR.nu ontwikkelen we serious games die jongeren laten ervaren hoe je in de criminaliteit beland maar ook vooral hoe snel dat kan gaan...


workshop van een uur voor klassen of groepen te boeken

3. VMBO-LESPROGRAMMA

maatschappijleer/criminaliteit

Binnen het VMBO wordt tijdens het vak maatschappij-leer uitgebreid aandacht besteed aan het onderwerp criminaliteit.

Aan de hand van de verplichte lesstof kunnen wij een programma aanbieden dat de stof benadert vanuit de praktijk.


De duur van iedere bijeenkomst bedraagt ca 1 uur, voor klassen of groepen te boeken


Wilma van Raalte, programma-manager Ondermijning Oost-Nederland:

"Ik heb het spel mogen zien en het is met recht een Serious Game te noemen. De rauwe verhaallijnen geven meedogenloos weer hoe jongeren verstrikt kunnen raken. Ik ben zwaar onder de indruk van de enorme consequenties die kleine gebeurtenissen in jonge levens hebben. De serious game is niet alleen een aanrader voor jongeren, maar ik gun het iedereen die met jeugd, hulpverlening en criminaliteit te maken heeft (wie niet, dus). Het geeft je de gelegenheid om uit je bubbel te stappen en écht in het leven van de ander. Zodat je aan het eind van het spel weer in je eigen leven stapt, maar met meer compassie voor de ander."

'WOENSDAG IN DE WIJK'

Speciaal voor wijken of buurten met een uitdaging op het gebied van jongeren, criminaliteit, actief medoen, gezonde levensstijl etc. hebben we het 'woensdag in de wijk'-programma ontwikkeld. 6 bijeenkomsten waarin jongeren door middel van thema's met elkaar en met zichzelf aan de slag gaan. Het slotstuk van het programma is een leuke dag georganiseerd door de jongeren voor de buurt waar zij ook onderdeel van zijn. Voor meer informatie neem contact met ons op.

6 WEKEN IEDERE WOENSDAG

wekelijkse bijeenkomsten met een aanbod voor jeugd in de wijk van 6 jr tot 18+

SPORT ALS MIDDEL

voor preventie en ontwikkeling van identiteit en burgerschap

CONTACT

rolmodellen die aansluiten bij de jongeren en vanuit hun ervaring 'het goede gesprek' aan kunnen gaan

TERUGGEVEN AAN DE BUURT

tijdens het programma werken jongeren niet alleen (sportief) aan zichzelf, maar gaan zij ook aan de slag met het organiseren van een positieve buurtdag voor de wijk

NEEM CONTACT MET ONS OP

Heeft u interesse of vragen?

Of heeft u behoefte aan iets 'op maat gemaakt'?

Neem dan gerust contact met ons op.