workshops & training

jongeren; straatcultuur, criminaliteit & uitbuiting

voor veiligheid, zorg & onderwijs

klik hier voor meer info over de SKJ training criminele uitbuiting

STRDR; Deskundig door Ervaring;

Algemene informatie

STRDR. Academy

biedt tools voor professionals die werkzaam zijn op het vlak van jongeren en criminaliteit.  We zetten onze eigen ervaring in om de deskundigheid van professionals in veiligheid, zorg en onderwijs te ontwikkelen.


OP MAAT

Het onderwerp jongeren en criminaliteit is breed, vanuit de invalshoek van diverse disciplines, zoals veiligheid, zorg en onderwijs,  helpen we professionals met hoofdthema's zoals preventie, signalering en aansluiting.

Iedere discipline heeft daarbinnen zijn eigen behoeftes, daarom maken we eigenlijk altijd een programma 'op maat'.


Het programma kan bestaan uit

1. een 'voorlichting';

kennisoverdracht door een plenaire presentatie (duur 1 tot 1,5 u)

2. een workshop;

kennisoverdracht door een plenaire presentatie en (inter-) actief met het onderwerp aan de gang; (duur een dagdeel)

3. een training;

kennisoverdracht door een plenaire presentatie, (inter-) actief met het onderwerp aan de gang;  en een koppeling maken naar eigen praktijk. (duur 1 of meerdere dagen afhankelijk van onderwerp en behoefte)

4. intervisie/ meelopen; wanneer er gekozen is voor een training kan daar vervolg aan worden gegeven met intervisie. waar deelnemers eigen casuistiek inbrengen of 'meelopen' waarbij trainers coachin on the job kunnen bieden.

Klik op de button van jouw discipline voor meer informatie


Jongeren, criminaliteit en 'de straat'


Waar je vroeger kon spreken van straatcultuur bij jongeren in achterstandswijken van de grote steden,zien we een steeds groter wordende groep jongeren die zich hierdoor aangetrokken voelt.

Mede door digitalisering van media en muziek wordt de lifestyle snel verspreid en ’de mores van de straat’ geldt zo langzamerhand niet meer alleen voor jongeren die ’overleven’ op straat maar voor een veel grotere groep.

Voor professionals is het soms lastig te begrijpen wat deze jongeren nu beweegt.

Wat maakt criminaliteit aantrekkelijk? Hoe raken jongeren betrokken? Zijn ze slachtoffer of dader of allebei? En vooral hoe vinden we de aansluiting en hoe gaan we er mee om?

Voor veiligheid

Voor politiediensten, boa's, straatcoaches; professionals die werkzaam zijn 'op straat'.


De afgelopen jaren hebben we regelmatig workshops en trainingen uitgevoerd voor professionals werkzaam in veiligheid. Thema's kunnen zijn

 • actualiteit omtrent jongeren en criminaliteit,
 • straatcultuur en mindset,
 • contact maken en behouden,
 • goede signalering van ondermijnende criminaliteit,
 • het herkennen van de tekenen van criminele uitbuiting,
 • interdisciplinaire samenwerking
 • etc.


Eerder uitgevoerd voor:

RIEC OostNederland, RIEC Limburg, Politie Twente, Politie Den Haag, AVIM Rotterdam, Straatcoaches Arnhem, BOA's Weert, BOA's Geleen, Gemeente Gouda, Gemeente Breda etc.

Wegrennen is bekennen, toch?


Mooie uitspraak van een agent uit Limburg :). Als je vanuit je eigen belevingswereld kijkt, begrijpen we die wel, maar als je de belevingswereld van een jongere weet, dan kijk je er misschien anders naar?

'Gast opgepakt met een dealershoeveelheid, mooi! Weer 1 van de straat!'

Klopt, weer 1 van de straat, maar was dit nu een echte 'dader' of werd hij onder druk gezet?

'Ja maar als hij niet wil praten, dan is dat zijn eigen verantwoordelijkheid toch?'

Ja, misschien wel, maar 'snitchen' is een doodzonde op straat. Dat kan grote gevolgen hebben... Hoe hou jij hem en zijn gezin dan veilig?

Dit zijn zo een paar van de gespreksonderwerpen die we hebben, ja er worden delicten gepleegd, soms vrijwillig maar mogelijk ook onder druk. En als je weet dat de hersenen pas volgroeid zijn bij  een leeftijd van 25 jaar, moeten we dat soms ook meenemen...

Voor zorg

Voor professionals uit de zorg geven we handvaten voor passende ondersteuning en begeleiding


Het gedrag dat jongeren vertonen in geval van 'crimineel actief zijn' wordt vaak als problematisch ervaren; zelfbepalend, schoolverzuim, politie-contact etc.  Als criminaliteit niet 'jouw wereld' is, kan het soms lastig zijn om jongeren en hun gezin passend te ondersteunen en te begeleiden.

  Thema's voor zorgprofessionals kunnen zijn

 • kennis over actualiteit omtrent jongeren en criminaliteit,
 • leren 'begrijpen' van straatcultuur en mindset,
 • contact maken en behouden,
 • signalering tekenen van criminaliteit of uitbuiting,
 • passende ondersteuning en begeleiding voor jongeren en ouders
 • grenzen stellen en borgen van veiligheid voor jongere en zijn gezin
 • vormgeven van interdisciplinaire samenwerking
 • etc.


Eerder uitgevoerd voor:

Comensha, Chat met Fier, Humanitas,

Moviera, etc.

'Ik voel het aan mijn water, maar ze praat niet...'; een uitspraak die we vaak horen


Ja er speelde al wel wat met naar school gaan enzo, maar het lijkt nu steeds erger te worden. Echt schoolverzuim, thuis zo opstandig dat ouders het ook niet meer weten. Afspraken die we maken worden niet nagkomen, consequenties lijken geen effect te hebben. 'Ik heb zo'n gevoel dat er wat speelt, ook als ik naar haar vriendenkring kijk, maar als ik het bespreekbaar wil maken, krijg ik weinig respons...


Wat we van jongeren vaak horen als het om de hulpverlening gaat is 'die mensen begrijpen mij niet, dus het heeft toch geen zin'. Die mindset leren begrijpen, de aansluiting kunnen vinden zonder te be- of veroordelen, dat werkt een stuk makkelijker...

Marcus de Koning Man

Regiocoördinator mensenhandel, Humanitas ESSM;

"STRDR. brengt de wereld van de criminaliteit op heldere wijze onder de aandacht van de professional die onderdeel uitmaakt van de systeemwereld. Zij dit doet op effectieve wijze en op een interessante manier wat gegarandeerd vele eyeopeners voor deelnemers oplevert."

Voor onderwijs

Professionals in onderwijs krijgen steeds meer te maken met straatcultuur en criminaliteit op school. Voor onderwijs bieden we tools voor een veilig leerklimaat voor leerling en docent, de klas en de school.


  Thema's voor professionals in onderwijs kunnen zijn

 • kennis over actualiteit omtrent jongeren en criminaliteit,
 • leren 'begrijpen' van straatcultuur en mindset,
 • contact maken en behouden,
 • grenzen stellen en borgen van veiligheid in de klas en op school
 • signaleren van en doorverwijzen bij tekenen van criminaliteit of uitbuiting,
 • vormgeven van interdisciplinaire samenwerking
 • etc.


Eerder uitgevoerd voor scholen in:

Arnhem, Amstelveen, Breda, Utrecht, Rotterdam, Voorburg, Venlo etc.

'Help! Het komt de school in!'; de kop van een email van een docent.


Het normen en waardenpatroon van de straatcultuur 'matcht' vaak niet met die van de school. Opstandig gedrag, schoolverzuim, handel op school etc. zijn zaken die de ontwikkeling van een individuele leerling of een klas kunnen belemmeren en de school een 'onveilig' leerklimaat kunnen opleveren.

Voor veel professionals in onderwijs is criminaliteit een 'ver van mijn bed-show', 'ik heb geen pedagogiek gestudeerd, ik weet niet wat ik ermee moet' is wat we regelmatig horen. En dat is begrijpelijk. Wat 'het' is en hoe je 'er' mee om kunt gaan is wat we je graag vertellen.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Wanneer u interesse heeft in ons aanbod of daarover in gesprek wil, mail dan naar info@strdr.academy


Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.


Met vriendelijke groet!


Team STRDR.